Zmiany w godzinach funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku w piątek 15 kwietnia br.

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, iż w najbliższy piątek 15 kwietnia br. interesanci będą mogli załatwić swoje sprawy w Centrum Usług Wspólnych do godz. 12.00.

Prosimy o uwzględnienie tej informacji przy planowaniu wizyty w dniu 15 kwietnia br.

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Nasielsku
Hanna Pietrzak