Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim.

Materiał przygotowany dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy zawiera informację o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły. Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy.  

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

 

 

Zmiany w godzinach funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2021/CUW Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku     
z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie dni wolnych od pracy w 2021 r. i 2022 r. dla pracowników Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku w zamian za dni świąteczne przypadające w soboty:

  • w dniu 24 grudnia 2021 r. (piątek) Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku będzie nieczynne.

Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy za dzień 25 grudnia 2021 roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.

  • w dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek) Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku będzie nieczynne.

Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy za dzień 1 stycznia 2021 roku (sobota), tj. w zamian za dzień świąteczny przypadający w sobotę.